tejp!
tejp!
logo

Adela Gunnarstedt

Adela kommer från Uppsala där hon som liten började dansa balett på Uppsala dansakademi och senare även modern dans och jazzdans. Nu studerar hon på ett kandidatprogram i danspedagogik vid Stockholms konstnärliga högskola med huvudinriktning jazzdans samt didaktik i balett.

"På mina kurser kommer vi träna jazz respektive baletteknik samt utforska dessa genrers konstnärliga och estetiska uttryck. Lektionerna syftar till att utveckla kroppsmedvetenhet, musikalitet och konstnärlighet i dans."

Adela har inga Kurser i City:


Inga kurser i övriga orter denna termin